منطقه۱۴|قطب کشت‌وکار تهران قدیم

منطقه۱۴|قطب کشت‌وکار تهران قدیم

منطقه ۱۴ در اراضی گسترده روستای تاریخی دولاب، که بخش اعظم آن زمین کشاورزی بود، شکل گرفته است و نخستین محله‌های منطقه چهارده نیز در دولاب شکل گرفته است.؛
خطوط اتوبوس های تندرو در منطقه ۱۴ بهسازی شد

خطوط اتوبوس های تندرو در منطقه ۱۴ بهسازی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۴ از بهسازی مسیر و ایستگاه های خطوط سامانه های تندروی این منطقه به منظور ارتقاء کیفی خدمات رسانی به شهروندان و ایمن سازی زیر ساخت های شهری خبر داد.؛