افتتاح مراکز تجمیعی واکسیناسیون در پایتخت

افتتاح مراکز تجمیعی واکسیناسیون در پایتخت

فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران از فعالیت ۶۰ مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی و غیرخودرویی در تهران خبرداد و اعلام کرد: باز هم مراکز تجمیع بیشتری برای فرآیند واکسیناسیون اختصاص خواهد یافت.؛