منطقه۱۲|تقدیر و تجلیل خادمیاران‌رضوی از مادر شهید امیرحسین مقدم‌فر به مناسبت روزتکریم مادران‌شهدا

منطقه۱۲|تقدیر و تجلیل خادمیاران‌رضوی از مادر شهید امیرحسین مقدم‌فر به مناسبت روزتکریم مادران‌شهدا

همزمان با چهارشنبه های امام رضایی (ع) و ایام وفات حضرت ام البنین (س) خادمیاران رضوی منطقه ١٢ به مناسبت روز تکریم مادران شهدا از مادر شهید امیرحسین مقدم فر دیدار و قدردانی نمودند.؛