تخفیف ۶۵ میلیارد تومانی به شهروندان برای نوسازی بافت فرسوده

تخفیف ۶۵ میلیارد تومانی به شهروندان برای نوسازی بافت فرسوده

از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۶۵ میلیارد تومان از عوارض بافت فرسوده در این منطقه دریافت نشده است. این مساله تحت عنوان بسته های تشویقی در حوزه شهرسازی شهرداری تهران ابلاغ شده و شهروندان توانستند با این بسته‌ها پروانه ساختمانی دریافت و نسبت به نوسازی ملک اقدام کنند.؛