شورای شهرها به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند/ اقدامات شهرداری نمایشی است

شورای شهرها به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند/ اقدامات شهرداری نمایشی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف شورای شهر پنجم گفت: ناکارآمدی که در شورای شهرها وجود دارد به علت این است که به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و صرفاً مشغول کارهای غیرتخصصی و غیراجرایی اند.؛