داوطلبان عدم احراز صلاحیت شده به کجا شکایت کنند؟

داوطلبان عدم احراز صلاحیت شده به کجا شکایت کنند؟

داوطلبان نمایندگی اولین میان‌دوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که توسط هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه صلاحیت آنان احراز نگردیده است می‌توانند از تاریخ ابلاغ حداکثر ظرف مدت چهار روز شکایت کنند.؛
تعامل ضعیف شورای شهر تهران با مجلس

تعامل ضعیف شورای شهر تهران با مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:  ما در این دوره به ویژه طی یکسال گذشته کسی از اعضای شورا را مشاهده نکردیم که برای پیگیری امورات به مجلس مراجعه کنند؛