شرایط رای دهندگان در انتخابات ۱۴۰۰

شرایط رای دهندگان در انتخابات ۱۴۰۰

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به الزامی بودن همراه داشتن شناسنامه و ارائه کد ملی برای رای دهندگان در روز انتخابات از آماده باش ادارات ثبت احوال جهت ارائه کد ملی شهروندان خبر داد.؛
دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات

دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با انتقاد از دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات گفت: متاسفانه مجری انتخابات در کارهای ناظر انتخابات ورود کرده و به وظایف قانونی خود عمل نمی کند.؛