مرز اخلاق و بی‌اخلاقی در مناظره اخیر آشکار شد

مرز اخلاق و بی‌اخلاقی در مناظره اخیر آشکار شد

حسینی با بیان اینکه در مناظره اخیر انتخابات ریاست جمهوری مرز اخلاق و بداخلاقی آشکار شد؛ گفت: نمایندگان دولت‌های روحانی و اصلاحات به جای پاسخگویی درباره عملکردشان به دنبال فرافکنی بودند.؛