رژیم پهلوی به شدت وابسته و تامین کننده منافع بیگانگان بود/ تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در دستور کار رسانه‌های معاند فارسی   

رژیم پهلوی به شدت وابسته و تامین کننده منافع بیگانگان بود/ تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در دستور کار رسانه‌های معاند فارسی  

رضایی گفت: مردم ایران در زمان دوران پهلوی خودشان را با رژیمی مواجه می‌دانستند که وابسته به بیگانه و تامین کننده منافع بیگانه، به شدت دیکتاتور و به شدت ضد دین و مذهب مردم ایران بود.؛