شرایط امکان برخورداری نوزاد از دفترچه مادر

شرایط امکان برخورداری نوزاد از دفترچه مادر

معاون بيمه و خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران گفت: اگر والدين قبل از تولد نوزاد داراي پوشش بيمه اي باشند، در صورت نياز نوزاد به خدمات بستري تا يك ماه اول مي توانند از دفترچه مادر استفاده كرده و مشكلي براي خدمات بستري نخواهد داشت.؛
تمامی پرداخت های سازمان بیمه سلامت در سال جاری به روز است

تمامی پرداخت های سازمان بیمه سلامت در سال جاری به روز است

معاون برنامه ریزی،مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تنها یک ماه از مطالبات سال ۹۸سازمان به بخش خصوصی و سه ماه در حوزه دولتی دانشگاهی باقی مانده است، این در حالی است که تمامی پرداخت های سازمان بیمه سلامت در سال جاری به روز است.؛
خرید از کودکان دوره گرد، آری یا خیر

خرید از کودکان دوره گرد، آری یا خیر

طبق ماده ۷۹ قانون وزارت کار بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال بطور کل ممنوع بوده ،یا طبق ماده ۸۴  قانون کار بکارگیری کودکان زیر هجده سال در کارهایی که ماهیت آن برای سلامت جسمی یا اخلاقی کودکان زیان بار باشد ممنوع میباشد.؛
عملکرد شرکت شهر سالم و سازمان بهشت زهرا در مقابله با شیوع کرونا جزو افتخارات شهرداری تهران است

عملکرد شرکت شهر سالم و سازمان بهشت زهرا در مقابله با شیوع کرونا جزو افتخارات شهرداری تهران است

مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار پایتخت که برای گرامیداشت روز پزشک به دیدار مدیران شرکت شهر سالم آمده بود، عملکرد این شرکت در مبارزه با شیوع کرونا را متمایز و افتخارآفرین برای شهرداری تهران توصیف کرد.؛