جمعیت جدید ورزشی در تهران اندک است

جمعیت جدید ورزشی در تهران اندک است

نایب رئیس هیات ورزش‌های همگانی استان تهران اعلام کرد: جمعیت ورزشی و خانوادگی این استان با وجود افزایش جمعیت تهران، هیچ تغییری نکرده است.‌ ؛