آغاز جلسه علنی مجلس

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس پس از نشست غیر علنی حدودا دو ساعته، دقایقی پیش به ریاست آقای محمد باقر قالیباف آغاز شد.؛