علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ چیست؟

علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ چیست؟

یک مقام مسئول گفت: تأمین نشدن سهمیه نهاده‌های دولتی سبب ایجاد کمبود و کاهش تولید در واحدهای مرغ تخم گذار شده است، زیرا مرغداران مرغ‌های خود را به کشتارگاه تحویل می‌دهند.؛