رفع مشکل استخدامی ایثارگران شاغل به زودی

رفع مشکل استخدامی ایثارگران شاغل به زودی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود الزام قانونی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های تابعه معطل مانده بود که با صدور دو بخشنامه مطالبات برحق این افراد به زودی اجرا می‌شود.؛