«امیکرون» با جهش‌های دیگر کرونا چه تفاوتی دارد؟

«امیکرون» با جهش‌های دیگر کرونا چه تفاوتی دارد؟

با وجود پایین آمدن اثربخشی آزمایشگاهی واکسن‌ها در مقابل این ویروس، ولی مشخصا به دلیل ایمنی واکسن و یا ابتلای قبلی به کرونا، مشاهده می‌شود که بیماری‌زایی آن تاکنون خفیف‌تر و مرگ و میر کمتر است.؛
قالیباف: شهید سلیمانی هنرمند بود

قالیباف: شهید سلیمانی هنرمند بود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهید سلیمانی هنرمند بود که به دور از هیاهوهای سیاسی و به دور از خودنمایی های شیطانی چهل سال تمام برای این کشور و برای دفاع از مظلومان بی وقفه مجاهدت کرد.؛