غافلگیری کرونایی مترو تهران

غافلگیری کرونایی مترو تهران

 در حالی که شیوع ویروس کرونا به مرحله خطرناکی رسیده است و همگان اذعان دارند که باید جلو تجمع‌های انسانی گرفته شود، مترو تهران شب گذشته با ازدحام مسافرانش غافلگیر شد.؛
چگونه خیریه‌ها می‌توانند بستری برای فساد شوند

چگونه خیریه‌ها می‌توانند بستری برای فساد شوند

مؤسسات و بنیادهای خیریه ازجمله سازمان‌هایی هستند که حتی بیش از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی می‌توانند در معرض فساد قرار گیرند. بااین‌حال فساد در مراکز عام‌المنفعه دارای مصادیق و شیوه‌هایی متفاوت از بخش عمومی و خصوصی است. ازاین‌رو نیاز است که مبارزه با فساد در این بخش با شیوه علمی صورت گیرد. ؛
طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان های کشور به اجرا درآمد

طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان های کشور به اجرا درآمد

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از آغاز طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور خبر داد و گفت: به موجب بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش می‌شود.؛