لزوم مقابله با بحران آلودگی در پایتخت قبل از وقوع

لزوم مقابله با بحران آلودگی در پایتخت قبل از وقوع

پیرهادی تأکید کرد: «در تهران سالانه افراد زیادی به‌دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و براساس آمار موجود سالانه حدود ۴هزار مرگ زودرس در شهر تهران خسارات هنگفتی به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.»؛