تشدید مشکلات ترافیکی در پایتخت

تشدید مشکلات ترافیکی در پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: اگر با کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که طرح ممنوعیت تردد شبانه تاثیر ندارد، باید با شجاعت تصمیم را تغییر دهیم. ؛
فاجعه اشتغال پرستاران جعلی در برخی از مراکز درمانی خصوصی تهران/ مراقب پرستارنماها باشید!

فاجعه اشتغال پرستاران جعلی در برخی از مراکز درمانی خصوصی تهران/ مراقب پرستارنماها باشید!

فرشید الازمنی نوده از اشتغال پرستاران جعلی در مراکز درمانی خصوصی خبر داد و گفت: متأسفانه افرادی با داشتن مدارک جعلی نه تنها به منازل مردم بلکه در برخی از مراکز خصوصی نیز راه یافته اند و این مراکز نظارت کافی بر کارکنان خود ندارند.؛
رضایت شهروندان در گرو تصمیمات محله محور مدیریت شهری

رضایت شهروندان در گرو تصمیمات محله محور مدیریت شهری

عباس شعبانی گفت: تهران ۳۷۶ محله دارد و استفاده از تمامی ظرفیت موجود در شهرداری نظیر فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی می‌بایست ابتدا در محلات و با رضایت مردم فعال و سپس در سطوح بالاتر ادامه دار شود تا خشنودی نسبی برای شهروندان حاصل شود. ؛