در خصوص رفع ترافیک شهر تهران تلاش‌هایی صورت گرفته است/ اثربخشی بسیج در حل مشکلات کشور

در خصوص رفع ترافیک شهر تهران تلاش‌هایی صورت گرفته است/ اثربخشی بسیج در حل مشکلات کشور

چمران با بیان اینکه در خصوص رفع ترافیک شهر تهران تلاش هایی صورت گرفته است که به زودی به نتیجه نخواهید رسید، بیان کرد: امروز ما تلاش کنیم حداقل دو سال آینده به نتیجه خواهیم رسید؛ باید چند سال پیش این تلاش آغاز میشد؛
نگران بازگشایی مدارس هستیم

نگران بازگشایی مدارس هستیم

معاون بهداشت وزارت بهداشت، نسبت به بازگشایی مدارس و احتمال اوج گرفتن بیماری کرونا، ابراز نگرانی کرد و گفت: این نگرانی، دیدگاه شخصی بنده است.؛