لزوم تهیه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲

لزوم تهیه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲

عضو هیات رئیسه شورای ششم شهر تهران به لزوم تهیه و تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ برای حل مشکلات معماری و شهرسازی با هدف مشارکت مردم در این حوزه تاکید کرد.؛