۵۰۰ فقره سرقت برای هزینه مهاجرت

۵۰۰ فقره سرقت برای هزینه مهاجرت

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای محتویات داخل خودرو و کشف 500 فقره سرقت خبر دادو گفت: متهم دلیل سرقت ها را نیاز مالی برای مهاجرت به خارج از کشور عنوان کرد. ؛
 وزارت بهداشت متولی زباله‌های پزشکی در منازل و بیمارستان ها است/ سازمان مدیریت پسماند برای جداسازی زباله‌های پزشکی از مخازن شهری کاری کند!

 وزارت بهداشت متولی زباله‌های پزشکی در منازل و بیمارستان ها است/ سازمان مدیریت پسماند برای جداسازی زباله‌های پزشکی از مخازن شهری کاری کند!

پیرهای گفت: متاسفانه دفع اصولی زباله های کووید – 19، بعد از قریب به دو سال و اندی از گذشت همه گیری، سازوکار مشخصی در این خصوص به چشم نمی خورد و همچون گذشته حجمی از پسماندهای کرونایی در مخازن شهری تخلیه و جمع‌آوری می‌شود.؛