آمادگی ستاد مدیریت بحران در دماوند

آمادگی ستاد مدیریت بحران در دماوند

فرماندار شهرستان دماوند گفت: اعضای ستاد مدیریت بحران باید در هر زمان از شبانه روز از آمادگی کامل برخوردار باشند، زیرا حادثه و بحران زمان نمی شناسد.؛