لزوم انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب

لزوم انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب

عضو اسلامى شهر تهران با انتقاد از آسیب‌های برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در محل کنونی نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: انتقال نمایشگاه‌های پرمخاطب به شهر آفتاب، معضلات ترافیکی و محیط زیستی را کاهش می‌دهد.؛