فروش واکسن کرونا توسط بخش خصوصی سیاست غلط است

فروش واکسن کرونا توسط بخش خصوصی سیاست غلط است

سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به شایعات مربوط به فروش واکسن توسط بخش خصوصی گفت: «در همه جای دنیا واکسیناسیون یک وظیفه حاکمیتی است و ورود بخش خصوصی در این حوزه باعث تجاری شدن و برخورد سوداگرانه با سلامت است.»؛
رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از ۶۰ درصد رسید

رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از ۶۰ درصد رسید

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از 60 درصد رسیده و این در شرایطی است که در دو ماه پیش رو 4 انتخابات برگزار خواهد شد، لذا تشکیل کمیته بحران برای چگونگی شرکت رای دهندگان در انتخابات با حداکثر رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است.؛