پول جریمه‌های قانون محدودیت‌های منع تردد کجا می‌رود؟

پول جریمه‌های قانون محدودیت‌های منع تردد کجا می‌رود؟

به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس؛ به گفته سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی تهران هزینه جریمه های کرونایی به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ ربطی به پلیس ندارد. هر شخصی جریمه می‌شود مبلغ آن را در بانک ملی پرداخت می‌کند، مبالغ مربوط به جریمه های کرونایی به طور مستقیم وارد خزانه دولت می‌شوند.

موتورسواران بیش از نیمی از تصادفات فوتی تهران هستند

موتورسواران بیش از نیمی از تصادفات فوتی تهران هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس؛ سرهنگ علی همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن استودیو پلیس پایتخت حضور یافت و در خصوص تخلفات موتورسواران و اجرای طرح موتوریار در پایتخت برای بینندگان شبکه ۵ توضیحاتی ارائه کرد‌ مجری برنامه شهر امن از فرصت حضور جانشین پلیس پایتخت