پیشگیری از حضور خیابانی کودکان کار تنها به پلیس مربوط نمی‌شود

پیشگیری از حضور خیابانی کودکان کار تنها به پلیس مربوط نمی‌شود

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: پلیس پیشگیری به عنوان نهادی که به دنبال پیشگیری و مقابله با جرائم است در بخش‌هایی مثل معاونت اجتماعی پلیس، پلیس اطفال و دایره مشاوره و مددکاری به حوزه کودکان کار رسیدگی می‌کند. ؛
اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران

اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران و تشویق موتور سواران قانونمند و اخطار جدی به راکبان موتورسوار متخلف خبر داد.؛