اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران

اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح موتور سوار خوب در شهر تهران و تشویق موتور سواران قانونمند و اخطار جدی به راکبان موتورسوار متخلف خبر داد.؛