ترافیک روان در معابر پایتخت

ترافیک روان در معابر پایتخت

رییس مرکز کنترل ترافیک راهور تهران گفت: بار ترافیکی خاصی در معابر شهر تهران مشاهده نمی شود و رفت و آمد خودرو‌ها به سهولت انجام می شود.؛