اگر کسی ممنوع‌الخروج شد، نباید در فرودگاه متوجه شود

اگر کسی ممنوع‌الخروج شد، نباید در فرودگاه متوجه شود

رئیس قوه قضاییه به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامی چون ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد میکند بر اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین.؛