آموزش حضوری برای بیش از ۵هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه تهران ضروری است

آموزش حضوری برای بیش از ۵هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه تهران ضروری است

کریمی با اشاره به تحصیل ۵ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در پایتخت گفت: آموزش حضوری برای این دانش‌آموزان اساسی است و با تسریع واکسیناسیون باید زمینه مناسب برای حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس فراهم شود.؛