افزایش۲۰تا۳۰درصدی قیمت سرویس‌ مدارس در کلان‌شهرها

افزایش۲۰تا۳۰درصدی قیمت سرویس‌ مدارس در کلان‌شهرها

عباسپور با اعلام افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت سرویس‌های ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان گفت: برای ثبت‌نام سرویس‌های مدارس با شرکت‌های حمل و نقل هماهنگی شده و خانواده‌ها می‌توانند در مناطقی که بازگشایی مدارس آغاز شده است، برای ثبت نام اقدام کنند.؛
بازگشایی حضوری تمامی مدارس تا پایان آبان ماه 

بازگشایی حضوری تمامی مدارس تا پایان آبان ماه 

کاظمی گفت: روند بازگشایی مدارس با توجه به پوشش جمعیتی، اجرای واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بر اساس ارزیابی، از اول آبان، آغاز و تا پایان آبانماه تمامی مدارس بازگشایی می شوند.؛