کمک مالی سازمان هدفمندی به دانشگاهها در حوزه دانشجویی مصرف شود

کمک مالی سازمان هدفمندی به دانشگاهها در حوزه دانشجویی مصرف شود

سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان گفت: اخیرا از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها اعتباری در اختیار دانشگاهها قرار گرفت که باید صرفا در محل خدمات معاونت دانشجویی هزینه شود و گزارش آن ارسال شود.؛
از مهرماه سال جاری معافیت تحصیلی دانشجویان به صورت اینترنتی صادر می شود

از مهرماه سال جاری معافیت تحصیلی دانشجویان به صورت اینترنتی صادر می شود

با پیگیری سازمان امور دانشجویان و موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا، از مهرماه سال جاری جهت دانشجویان جدید الورود در خواست و صدور معافیت های تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به شیوه اینترنتی صادر خواهد شد.؛
نیازمند به مأموریت‌گرایی، حرکت همگام با نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش هستیم

نیازمند به مأموریت‌گرایی، حرکت همگام با نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش هستیم

وزیر علوم تاکید کرد: نظام آموزش عالی تاکنون در عرصه‌های مختلف موفق عمل کرده است اما باتوجه‌به تخصص‌های متنوع، نیازمند به مأموریت‌گرایی، حرکت همگام با نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و تولید علم و فناوری هستیم.؛