چند و چون آغاز سال‌ تحصیلی جدید در تهران

چند و چون آغاز سال‌ تحصیلی جدید در تهران

بیش از یک میلیون دانش‌آموز شهر تهران در شرایط شیوع کرونا همچون سایر دانش‌آموزان کشور امروز (شنبه سوم مهر) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به صورت مجازی از طریق شبکه «شاد» آغاز می‌کنند.؛
کمک مالی سازمان هدفمندی به دانشگاهها در حوزه دانشجویی مصرف شود

کمک مالی سازمان هدفمندی به دانشگاهها در حوزه دانشجویی مصرف شود

سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان گفت: اخیرا از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها اعتباری در اختیار دانشگاهها قرار گرفت که باید صرفا در محل خدمات معاونت دانشجویی هزینه شود و گزارش آن ارسال شود.؛