مسابقه کتابخوانی در مکتب حاج قاسم برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی در مکتب حاج قاسم برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی در مکتب حاج قاسم توسط سپاه ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 17 و سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان منطقه 17 تهران با مشارکت سایت و اپلیکشن همراه 17 برگزار می شود.؛