انتخاب رشته؛ به نام کنکوری‌ها به کام فرصت‌طلبان/چگونه یک انتخاب موفق داشته باشیم؟

انتخاب رشته؛ به نام کنکوری‌ها به کام فرصت‌طلبان/چگونه یک انتخاب موفق داشته باشیم؟

با توجه به سوء استفاده برخی از مراکز انتخاب رشته و مشاوران تحصیلی، آن ها از داوطلبان صرفا به عنوان یک برگ برنده برای بهره وری تجارت خود استفاده می کنند صرف نظر از این که برایشان اهمیتی داشته باشد که آینده این داوطلبان به چه نقطه ای می رسد و درست یا غلط، چه مسیری را طی خواهند کرد؟؛