پژوهش و مشارکت ذی‌نفعان لازمه سیاستگذاری در وزارت علوم/ دوره کارشناسی فرصتی دیگر برای استعدادیابی!

پژوهش و مشارکت ذی‌نفعان لازمه سیاستگذاری در وزارت علوم/ دوره کارشناسی فرصتی دیگر برای استعدادیابی!

یوسفی گفت: مصوبه لغو پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد از رشته‌های غیر مرتبط نیازمند بررسی بیشتری است و باید جامعه مخاطبان ای مصوبه و نخبگان در این تصمیم گیری در این خصوص مشارکت داشته باشند.؛