ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت به مردم در قالب طرح شهید سلیمانی جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹/ سپاه و بسیج نقش عمده ای در حل بحران کرونایی ایفا نمودند

ارائه بیش از ۱۳ میلیون خدمت به مردم در قالب طرح شهید سلیمانی جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹/ سپاه و بسیج نقش عمده ای در حل بحران کرونایی ایفا نمودند

زالی گفت: در اجرای طرح شهید سلیمانی عموم جامعه احساس کردند که سپاه، بسیج و ارتش در کنار آنان هستند که آن فضای دردناک و غمناک را شکست.؛