ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس سمپاد کشور ۱۱ فرودین ماه آغاز می‌شود

ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس سمپاد کشور ۱۱ فرودین ماه آغاز می‌شود

به گزارش تهران پرس الهام یاوری روز چهارشنبه  اظهار داشت: دانش آموزان باید برای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس سمپاد کد همگام خود را از مدیر مدرسه محل تحصیل خود دریافت کنند. وی با بیان اینکه کد همگام مجوز ورود به سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد است، افزود: بخشنامه ثبت نام در