آموزش با شبیه‌ساز؛ سرفصل پرهزینه آموزش خلبانان تجاری

آموزش با شبیه‌ساز؛ سرفصل پرهزینه آموزش خلبانان تجاری

سرفصل بهره‌گیری از وسایل کمک‌آموزشی نوین در چارچوب آموزش‌های ارتقا و تکمیلی خلبانان تجاری بوده است که در چند دهه اخیر از جمله مهم‌ترین بخش‌های آموزش خلبانان تجاری بوده و خواهد بود و از منظری دیگر از گلوگاه‌های صرف هزینه‌های بسیار در فرایند آموزش خلبانان تجاری است. ؛